Potezno/zajeralno žaga

Potezna žaga – 8 nasvetov za varno delo

Potezna žaga je nujni pripomoček za vsako domačo in profesionalno delavnico. Ker je prenosna in hkrati kompaktna, je zelo uporabna kjerkoli in kadarkoli.

Marsikdo potezno žago uporablja pri zelo različnih opravilih, včasih tudi pri takšnih, za katere stroj ni namenjen. Na spletu lahko zasledimo razne predelave in dodelave strojev, za katere bi lahko rekli, da skorajda niso verjetne. V naš servis so večkrat vrnjeni stroji, ki so bili popolnoma predelani za namene, za katere niso bili predvideni. Za takšne stroje garancija seveda ne more več veljati, poleg tega pa so lahko tudi nevarni za uporabo.

Predstavili vam bomo nekaj nasvetov za najboljši izkoristek prednosti  in tehničnih karakteristik zajeralne žage, pri tem pa boste delali in ustvarjali varno in učinkovito.

1. Pred uporabo preberite navodila

Priznajmo si, da navodil za uporabo največkrat ne preberemo. Vsi pa vemo, da bi bilo zelo priporočljivo, če bi jih vsaj preleteli. Zelo redki so tisti, ki navodila preberejo od začetka do konca. Zelo verjetno se zgodi takole: artikel vzameš iz embalaže, priključiš, vklopiš in dela. Kaj več bi si še želeli? Navodila po navadi uporabimo pri sestavljanju pohištva, saj tam kakšno stranico hitro privijemo narobe in potem se zgodi, da moramo vse sestavljati od začetka.

Potezna žaga
Potezna žaga

Vseeno vam zelo priporočamo, da pred prvo uporabo strojev, aparatov in naprav pazljivo preberete celotna navodila za uporabo, ki so priložena, in jih skrbno shranite na vedno dosegljivem mestu. Še najbolje je, da vsa vaša navodila za stroje, aparate in naprave shranite na enem mestu. Potem zagotovo ne bo težav, če bo potrebno izvedeti kaj več. Če ste jih kam založili ali jih celo izgubili, se še vedno lahko obrnete na nas. Z veseljem vam bomo pomagali.

2. Pred uporabo potezno žago natančno preglejte

Pred montažo in postavitvijo preglejte žago, tako da ugotovite morebitne poškodbe. V kolikor so žaga ali njeni sestavni deli poškodovani, se takoj obrnite na nas.

Poškodovanih strojev ni dovoljeno uporabljati, saj lahko to povzroči poškodbe na njih ali –  kar je še huje –  poškodujejo lahko upravljalca.

Skoraj vsi proizvajalci imajo v navodilih zapisano:
Preden vklopite žago, preglejte gibljive dele. Žaga mora biti dobro očiščena in vsi vijaki dobro pritrjeni. Pred popravilom, nastavitvami ali čiščenjem žago vedno izklopite iz omrežja.

Čista in pravilno sestavljena žaga vam bo omogočila lažje in bolj učinkovito delo.

3. Potezno žago uporabljajte za namen, za katerega je narejena

Žago lahko uporabljate samo za rezanje lesa, lesenih izdelkov in ustreznih umetnih mas. Žage ne uporabljajte za rezanje železa in kovin. Abrazivni prah lahko zaide v gibljive dele žage in jih poškoduje. Žage nikoli ne uporabljajte za rezanje polen. Zaradi vašega zdravja nikoli ne obdelujte materialov, ki vsebujejo azbest.

Priporočamo vam, da se pred prvo uporabo seznanite z delovanjem stroja in izvedete praktični preizkus! Delajte zbrano in previdno ter se z nekaj poskusnimi rezi seznanite z delovanjem žage.

Dobro se seznanite tudi z navodili za varno delo. Nikoli ne pozabite na zaščitna sredstva: zaščitne rokavice , zaščitno masko in zaščitna očala. Kolikokrat smo že slišali stavek: »Ah kaj mi bo to, saj bom samo nekaj malega odrezal!« Po navadi se ravno takrat zgodi kaj nepredvidenega. Namestitev zaščitne opreme vam bo vzela samo nekaj sekund, lahko pa vas reši pred poškodbami.

Zaščitna sredstva

Zaščitna sredstva

4. Potezna žaga – Priprava za delo

Žago postavite na ravno delovno površino (npr. delovno mizo) in jo pritrdite z vijaki. Tako žaga ne bo zdrsnila ali se celo prevrnila, kar bi bilo takrat, ko je vklopljena, zelo nevarno.

Na žago vedno namestite vrečko za prah, ki jo redno praznite – le tako bo odsesavanje učinkovito. Žago lahko priključite tudi na napravo za odsesavanje, ki pa mora ustrezati vsem varnostnim in tehničnim zahtevam. Improvizirani sistemi za odsesavanje niso najbolj učinkoviti, poleg tega pa lahko tudi poškodujejo žago.

Ponovno se prepričajte, da je žaga popolnoma sestavljena in da so nameščene vse varnostne priprave.

Preverite, da se list prosto vrti. Seveda tega ne naredite brez zaščitnih rokavic. Preverite gibljive dele, še posebej ščitnik lista. Pravilno delujoč ščitnik lista je zelo pomemben za vašo varnost, saj vas ščiti pred odrezki, letečimi ivermi in prahom.

Pred priklopom na omrežje preverite, da napetost v omrežju ustreza napetosti v motorju žage.

5. Potezna žaga – menjava lista

 • Uporabljajte samo liste, ki ustrezajo tehničnim lastnostim žage. Izrabljene ali poškodovane liste takoj zamenjajte! Ne uporabljajte listov, izdelanih iz hitroreznih jekel (oznaka HSS)!
 • Tehnične lastnosti lista morajo ustrezati lastnostim žage. Uporabljajte samo liste, ki so predpisani s strani proizvajalca in ustrezajo vrsti obdelovanca ter načinu dela!
 • V spodnjem položaju žaginega lista se lahko žagin list dotakne (zadene) kovinske konstrukcije. V primeru, da žagin list zadene kovinsko ohišje, lahko to povzroči zlom zoba, kar ima lahko za posledico izmet delca v operaterja, zato bodite pri delu še posebej previdni.
 • Vedno uporabljajte list, ki ustreza materialu obdelovanca. Pri rezanju umetnih mas bodite še posebej pazljivi, saj lahko pri tem pride do topljenja materiala.
 • Nikoli ne uporabljajte hitroreznih žaginih listov.
 • Izrabljenih, zvitih in poškodovanih listov in listov, ki niso predpisani s strani proizvajalca, ne smete uporabljati.
 • Izrabljene in poškodovane liste takoj zamenjajte. Pri tem pazite na oznake in predpisane norme ter na smer vrtenja lista.
 • List se ne sme dotikati žage ali robov zareze na mizi. Pred nastavitvijo žago izklopite iz omrežja in nastavite list, kot je predpisano.
 • Lista nikoli ne zaustavljajte z roko ali na silo.

Žagin list

Žagin list

In da ne pozabimo:

Nekateri poskušajo na žago namestiti tudi rezalke ali brusni kolut. To je velika napaka, saj motor žage, število vrtljajev in drugi sestavni deli temu nikakor ne ustrezajo.  Zato to ni samo odsvetovano, ampak je tudi strogo prepovedano.

6. Potezna žaga – Varnostna navodila v primeru povratnega udarca

Vedno upoštevajte možnost, da lahko pride do povratnega udarca. Če se list zagozdi ali zadene ob trdnejši predmet, lahko pride do nevarnega povratnega udarca. Glava potezne žage se lahko z veliko hitrostjo dvigne proti uporabniku. Da bi se temu izognili, upoštevajte naslednje:

 • Obdelovanec vedno trdno držite ob vodilu ali pa ga dobro pritrdite s spono.
 • Vedno pazite na pravilen položaj telesa.
 • Pred delom žago najprej vključite in šele potem začnite z rezanjem.
 • Obdelovanec mora biti vedno dobro pritrjen.
 • Če se list zagozdi, takoj spustite stikalo vklop/izklop. Počakajte, da se list popolnoma ustavi in žago šele potem odmaknite od obdelovanca. Pred ponovnim pričetkom dela ugotovite, zakaj se je list zagozdil.
 • Če žago namestite v že narejen rez, poskrbite, da se list pred vklopom ne dotika obdelovanca.
 • Vedno uporabljajte ostre in nepoškodovane liste.
 • Vsi vijaki morajo biti dobro pritrjeni (prirobna matica, ročica za nastavitev kota reza, vijak za nastavitev kota mize, vijak za pritrditev vodila …).

Še nasvet:

Posebni in kombinirani rezi zahtevajo kar nekaj vaje. Mogoče lahko za pomoč pri tem poprosite kakšnega soseda strokovnjaka.

7. Potezna žaga – Manjši obdelovanci

Eno od pravil pri delu s potezno žago se glasi: Nikoli ne režite obdelovancev, ki imajo debelejši premer, kot je maksimalni prerez žage, ki je naveden v tehničnih karakteristikah!

Za varno in natančno delo mora biti obdelovanec vedno dobro pritrjen. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb operaterja ali žage. Položaj podpornikov prilagodite dolžini, debelini in obliki obdelovanca. Obdelovanec namestite v želeni položaj in ga pritrdite z vpenjalom. Obdelovanca in njegovih odrezanih delov ne odstranjujte, preden se žagin list popolnoma ne ustavi.

Preverite tudi, da v obdelovanih kosih ni žebljev in drugih kovinskih delov, ki lahko poškodujejo list ali žago.

8. Potezna žaga in njeno vzdrževanje

Nikoli ne pozabite, da morate pred vsako menjavo pribora, nastavitvami, čiščenjem in drugimi vzdrževalnimi deli žago obvezno izklopiti iz omrežja!

Za boljše delovanje žage:

 • redno čistite hladilne reže motorja
 • po končanem delu žago vedno očistite s suho ali z rahlo navlaženo krpo
 • po potrebi namažite gibljive dele žage; motor žage ne potrebuje mazanja
 • redno pregledujte vse varnostne priprave na žagi
 • listi morajo vedno biti ostri in nepoškodovani

In za konec:

Prosimo vas, če nam lahko pošljete kakšno fotografijo vaše delavnice, garaže ali kleti, kjer ustvarjate z našim orodjem. Še bolj pa bi bili veseli fotografij izdelkov, ki ste jih ustvarili z našimi stroji. Z vašim dovoljenjem bi jih objavili na našem blogu. Fotografije pošljite na info@interdiskont.si.

 

Želimo vam veliko uspeha pri delu.

Ekipa Inter diskont