KOMPRESOR 24L ID TOOLS KO 24

Kompresor in kompresorsko orodje – 9x boljša izbira!

Katere so prednosti uporabe stisnjenega zraka glede na ostale vire energije? Seznam je kar dolg in tukaj jih bomo predstavili samo nekaj:

 1. Varnost je ena od velikih prednosti. Nevarnost električnega udara je izredno majhna.
 2. Lastna teža kompresorskega orodja je veliko nižja kot pri električnem orodju. Tako je veliko bolj prijazna do uporabnika in omogoča učinkovito delo.
 3. Orodja na stisnjen zrak so tudi veliko bolj gibljiva od električnega orodja, saj lahko kompresor premikamo po prostoru in ga pripeljemo do delovnega mesta. Poleg tega lahko na fiksno napeljavo priključimo več orodij hkrati.
 4. Pritisk stisnjenega zraka se lahko uravnava in tako ga lahko prilagajamo orodju in načinu dela.
 5. V večini primerov je cena kompresorskega orodja nižja od cene električnega.
 6. Napeljava za stisnjen zrak je preprostejša in cenejša za montažo kot na primer hidravlična. Napeljavo za stisnjen zrak lahko veliko laže prilagajate orodju in načinu dela.
 7. Kompresorsko orodje je veliko cenejše za vzdrževanje kot hidravlično. Prav tako je pri veliko manj poškodb orodja kot na primer pri električnem orodju, kjer zaradi nihanja napetosti ali zaradi preobremenitve pride do poškodb motorja.
 8. Kompresorsko orodje se zaradi pretoka zraka ne segreva.
 9. Če se bi slučajno zgodilo, da bi stisnjen zrak uhajal iz napeljave ali orodja, to ne bo onesnažilo vašega delovnega mesta.

Kako izbrati pravi kompresor?

Ko izbirate kompresor za domačo uporabo, seveda naprej pogledate na tehnične podatke (moč, pretok zraka …). Včasih vas lahko ti podatki tudi zavedejo, zato smo pripravili nekaj praktičnih nasvetov, ki jih je dobro vedeti pred nakupom.

 1. Pretok stisnjenega zraka pri kompresorskem orodju
  Kompresorske pištole za privijanje in odvijanje vijakov, pištole za barvo, ali brusilniki so veliki porabniki stisnjenega zraka. Če orodje porabi več zraka kot ga lahko dovaja kompresor, potem to ne bo delovalo pravilno. Prav tako vam bo vzelo veliko časa, ko boste morali počakati, da se bo kompresor spet napolnil. Proizvajalci ponavadi pretok zraka (Lm – litrov na minuto) testirajo s kompresorskim spenjalnikom , ki je povprečen porabnik stisnjenega zraka. Zato se moramo zavedati, da bodo nekatera bolj potratna orodja na določenem kompresorju lahko slabše delovala. Priporočamo vam, da vedno preverite, katera orodja boste uporabljali in za kakšen namen, tako da bosta kompresor in orodje delovala optimalno.  

  0000110571
  KOMPRESORSKA PIŠTOLA ZA VIJAČENJE PRO 610NM KP-112F
 2. Kompresor deluje samodejno
  Ko pritisk doseže določeno vrednost, se motor ustavi, ko se pritisk v posodi zniža, se motor vklopi. Višino pritiska lahko kontrolirate s pomočjo manometra. Višina pritiska v tlačni posodi ne sme nikoli preseči delovnega pritiska (PS). Pravilna stopnja delovnega pritiska označi sunkovit izpust zraka, ko se motor ustavi.
 3. Uporabljajte samo ustrezen električni podaljšek
  Za napajanje kompresorja uporabljajte samo električni podaljšek, ki ima presek najmanj 3 mm x 1.5 mm. Če je kabelski podaljšek navit na kolutu, mora biti med delom popolnoma odvit. Pri daljšem priključnem kablu se lahko tehnične lastnosti kompresorja spremenijo. Priporočamo vam, da uporabite daljšo kompresorsko cev namesto električnega podaljška. Tako bo upad moči kompresorja veliko manjši.
 4. Prostornina tlačne posode na kompresorju je pomembna – včasih
  Tlačne posode imajo različne prostornine. Za domačo in hobi delavnico se največkrat uporabljata prostornini 24 in 50 litrov. Več zraka v tlačni posodi preprečuje hiter padec pritiska pri delu. Seveda pa je odločilna tudi moč motorja. Tudi večja tlačna posoda na kompresorju s slabšim motorjem ne bo pripomogla k učinkovitejšemu delu. Zato je zelo pomemben pritisk v tlačni posodi.
 5. Oljni ali brezoljni kompresor?
  Manjši kompresorji so največkrat brezoljni, saj so lažji in enostavnejši za prenašanje. Oljni kompresorji so idealni za uporabo v domači delavnici in garaži. Prav takšna sta kompresor KO-24  in kompresor KO-50. Oljni kompresorji so vzdržljivi in imajo zanesljivo delovanje. S pomočjo koles jih prav tako lahko prestavljate in postavite na želeno mesto.
  Ne pozabite, da se zaradi vgrajenega varnostnega ventila in stikala proti preobremenitvi v primeru prevelikega pritiska v posodi ali pregrevanja kompresor lahko samodejno izklopi.

  KOMPRESOR 50L ID TOOLS KO-50
  KOMPRESOR 50L ID TOOLS KO-50

Pri uporabi kompresorja in kompresorskega orodja nikoli ne pozabite na varnost

 • ne barvajte v zaprtih prostorih in blizu odprtega ognja;
 • ne dotikajte se motorja, hladilnih rež in drugih delov, ki se zaradi delovanja kompresorja močno segrejejo (počakajte vsaj 30 minut);
 • na kompresor ne polagajte vnetljivih tkanin;
 • kompresorja ne premikajte, kadar je pod pritiskom;
 • kompresorja ne uporabljajte brez ščitnika za motor;
 • zračnega curka nikoli ne usmerjajte proti ljudem ali živalim;
 • kompresorja ne prepuščajte v uporabo nepooblaščenim osebam ali osebam, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem;
 • uporaba kompresorja ni dovoljena osebam, mlajšim od 16 let;
 • vedno uporabljajte zračni filter;
 • odpadno olje odstranite v skladu s pravili o varovanju okolja.

Tega pri kompresorju nikoli ne naredite!
Posegi v tlačno posodo, varnostni ventil ali stikalo, ki bi lahko spremenile njihove lastnosti, niso dovoljeni.

Za učinkovitejše delo:

 • kompresor vedno uporabljajte v predpisanem temperaturnem območju;
 • orodja, cevi in pribor morajo ustrezati vsem tehničnim in varnostnim zahtevam;
 • kompresorja ne uporabljajte v slabo prezračenih prostorih, v bližini virov toplote in vnetljivih materialov;
 • tlačna posoda je izpostavljena vibracijam, zato jo redno pregledujte;
 • po končanem delu izpustite kondenzacijsko vodo;
 • vsake tri mesece preglejte možne znake korozije. Stene tlačne posode ne smejo biti tanjše od 2 mm. Pregled z endoskopom naj opravi strokovnjak;
 • kompresor je namenjen za delo v statičnem položaju pri nihanju tlaka največ do 10 %;
 • vedno upoštevajte tehnične zahteve, predpisane s strani strokovnih organov.

Program vzdrževanja

Po vsaki uporabi

 • kontrolirajte količino olja in stanje zračnega filtra,
 • izpraznite tlačno posodo, tako da odprete izpustni ventil in omogočite izhod kondenzacijske vode.

Važno: Kondenzacijska voda ne spada med hišne odpadke, zato jo odstranite v skladu s pravili o varovanju okolja!

Po prvem mesecu ali po 24 delovnih urah

 • zamenjajte kompletno količino olja
 • odvijte vijak na ohišju in počakajte, da olje odteče
 • privijte vijak in nalijte novo olje; pri tem upoštevajte tabelo

Vsake tri mesece ali vsakih 50 delovnih ur

 • s stisnjenim zrakom očistite filter; pri tem vedno uporabljajte zaščitna očala

Vsako leto ali vsakih 300 delovnih ur

 • preglejte cevi in tesnilo na povratnem ventilu ter jih po potrebi zamenjajte

Ko se pojavijo napake pri delovanju kompresorja

 Kompresor ne deluje

 • Preverite, ali je električni vtič pravilno vstavljen v vtičnico in ali je stikalo za obratovanje vklopljeno.
 • Preverite varovalke na napeljavi.
 • Preverite, če se je sprožilo stikalo proti preobremenitvi. V tem primeru počakajte 30 minut, da se kompresor ohladi, in potem stikalo ponovno pritisnite.
 • Odstranite električni podaljšek in vtič priključnega kabla vstavite neposredno v vtičnico. Pri daljšem priključnem kablu se lahko tehnične lastnosti kompresorja spremenijo. Priporočamo vam, da uporabite daljšo kompresorsko cev.
 • Preverite temperaturo v prostoru. Če je nivo temperature pod +5°C, prestavite kompresor v toplejši prostor in počakajte da se segreje.

Kompresor deluje, vendar ne proizvaja tlaka

 • Preverite, ali je izpustni ventil kondenzacijske vode dobro privit.

Kompresor deluje, na manometru prikazuje tlak, vendar nima izhodne moči

detajl_2

 • Preverite stanje, delovanje in nastavitve priključenega orodja.
 • Preverite, ali so tlačne napeljave in priključki poškodovani, zamašeni ali zoženi.
 • Preverite nastavitev regulatorja tlaka.

Iz ohišja kompresorja izteka olje

 • Preverite, ali je vijak za izpustitev olja pravilno privit, tesnilo pa je poškodovano.

Vijak za prezračevanje v odprtini za nalivanje olja pri obratovanju izpade, iz odprtine za nalivanje pa izteka olje

 • Preverite nivo olja. Optimalen nivo olja je med 2/3 in 3/4 višine kontrolnega okenca.

Tlak v posodi pada

 • Izguba zraka pri spojkah. Kompresor izključite iz omrežja. Z milnico in čopičem preglejte, kjer pušča zrak. Zatesnite in privijte spojke.

Zrak uhaja, kadar je kompresor izklopljen

 • Povratni ventil je umazan ali iztrošen. Izpustite zrak iz posode. Izvlecite čep ter preglejte in očistite ležišče ventila. Po potrebi zamenjajte tesnilo in namestite čep.

Kompresor se izklopi in se ne vklopi ponovno

 • Vklopilo se je stikalo proti preobremenitvi. Možna vzroka sta lahko mehanska napaka ali napaka na napeljavi. Počakajte, da se kompresor ohladi. Preglejte vse mehanske dele in napeljavo.

In za konec

Prosimo vas, če nam pošljete kakšno fotografijo vaše delavnice, garaže ali kleti, kjer ustvarjate z našim orodjem. Še bolj pa bi bili veseli fotografij izdelkov, ki ste jih ustvarili z našimi stroji. Z vašim dovoljenjem bi jih objavili na našem blogu.

Prav tako bomo pozorno prebrali in poskušali upoštevati vse vaše pripombe in nasvete glede naših strojev, orodja in naprav.
Tu smo za vas: info@interdiskont.si.

Želimo vam veliko uspeha pri delu,

Ekipa Inter diskont