Kam s staro opremo?

V skladu s pravili o varovanju okolja in glede na Pravilnik o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur. List RS št. 118/04, 56/05) odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) ne spada med hišne odpadke. Po 39. členu Pravilnika o ravnanju z OEEO z dne 5. 12. 2005 je podjetje Inter diskont d. o. o. glede na prejeto prijavo o dajanju EE opreme na trg zavedeno pod zap. št. 138.

Vrnite nam izrabljene izdelke, ki ste jih kupili pri nas!

  • Izrabljene artikle iz prodajnega programa podjetja Inter diskont  lahko oddate na zbirnih mestih prodajalcev, pooblaščenih zastopnikov in pooblaščenih družb, ki izvajajo storitve ravnanja z električno in elektronsko opremo.
  • Na teh mestih lahko oddate tudi izrabljene akumulatorske baterije, ki so zajete v našem prodajnem programu.
  • V našem podjetju je tudi zbirno mesto za varčne žarnice in sijalke, ki niso več v uporabi.

kos CRN TIFF 1   reciklaža