Pravno obvestilo

Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja podjetje Inter diskont d.o.o.. Vse vsebine, informacije, slike in drugi dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so v lasti podjetja Inter diskont d.o.o.. Kot take se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah, torej so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine, objavljene na spletnih straneh www.interdiskont.si, se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez pisne odobritve podjetja Inter diskont d.o.o..

Pridržki

Podjetje Inter diskont d.o.o. bo na svojih spletnih straneh zagotavljalo točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Podjetje Inter diskont d.o.o. tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na teh spletnih straneh.

Podjetje Inter diskont d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin teh spletnih straneh kadar koli na kakršen koli način in ne glede na razlog, brez predhodnega opozorila. Podjetje Inter diskont d.o.o. ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takih sprememb.

Podjetje Inter diskont d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani in hkrati priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

Podjetje Inter diskont d.o.o. ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti podjetje Inter diskont d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarjata za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Podjetje Inter diskont d.o.o. si pridržuje pravico, da uporabnike iz teh spletnih strani na naslovu www.interdiskont.si napoti na druge strani svetovnega spleta in za to ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino teh spletnih strani.

Varovanje zasebnosti

Podjetje Inter diskont d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se obvezuje, da bo vse osebne podatke, pridobljene prek spletnega informacijskega sistema www.interdiskont.si, in podatke o nakupnih navadah kupca/kupcev uporabljalo in hranilo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Ponudnik bo pridobljene osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo ter tudi za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja.

Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu www.interdiskont.si določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso vezane na spletni informacijski sistem www.interdiskont.si, podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Podjetje Inter diskont d.o.o. se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varovalo podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani www.interdiskont.si.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Podjetje Inter diskont d.o.o.. ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

Inter diskont d. o. o.
Partizanska 15
2390 Ravne na Koroškem

Telefon: 02 82 18 390
Telefon v trgovini: 02 82 18 391
Faks: 02 82 18 393