Zaposleni

V podjetju Inter diskont se zavedamo, da so zaposleni naš ključ do uspeha, zato se trudimo ustvarjati okolje, ki jim omogoča stalen razvoj, osebno rast in najvišjo možno kakovost življenja. 

Zaposlenim zagotavljamo zdrave in kvalitetne delovne pogoje. Predvsem jim omogočamo lažje usklajevanje med poklicnim in zasebnim življenjem.

Stalno vlagamo v razvoj naših kadrov in spodbujamo izobraževanje. Nudimo možnost napredovanja in zaposlujemo nove ljudi. V kakovostnem delovnem okolju jih stalno motiviramo in spodbujamo, da uporabijo svoje sposobnosti.

Za krepitev prijateljskih odnosov in timskega dela letno organiziramo različna srečanja (pikniki, družabna srečanja, izleti) in športne dejavnosti.  Pomembno vlogo pri razvoju pripisujemo intelektualnemu kapitalu, ki v podjetju predstavlja pomemben delež. Samo s stalnim razvojem zaposlenih, ki so prilagodljivi, dinamični in sposobni delati v timu, je možno pričakovati tudi uresničitev postavljenih ciljev.

Danes ekipa v trgovini, na terenu, v gostinstvu in servisu šteje preko 40 rednih in honorarnih sodelavcev.