Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti vas seznanja s prakso podjetja INTER DISKONT d.o.o. v zvezi z zbiranjem, uporabo in varstvom osebnih podatkov, ki nam jih posredujete preko spletnih strani trgovine INTER DISKONT ali na drug način.

Pojasnilo izrazov, kadar se uporabljajo v tej Politiki zasebnosti

„Osebni podatki“ pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom oz. posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.

„Obdelava“ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

»INTER DISKONT« ali »podjetje INTER DISKONT« ali »družba INTER DISKONT d.o.o.« ali »INTER DISKONT d.o.o.« je družba INTER DISKONT d.o.o., Partizanska cesta 15, 2390 Ravne na Koroškem in je v zakonskem pomenu upravljavec osebnih podatkov. Kot upravljavec sami določamo namene in sredstva obdelave osebnih podatkov, obravnavanih v tej Politiki zasebnosti, vendar smo pri tem zavezani spoštovanju zakonodaje o varstvu osebnih podatkov.

»Trgovina INTER DISKONT« ali »spletna trgovina interdiskont.si« ali »spletna trgovina« je spletna trgovina v lasti družbe INTER DISKONT d.o.o., spletni naslov https://www.interdiskont.si.

»Spletno mesto interdiskont.si« je spletno mesto s spletno trgovino v lasti družbe INTER DISKONT d.o.o., spletni naslov https://www.interdiskont.si.

»Uporabnik spletnega mesta« je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto interdiskont.si. Hkrati je to določljiv posameznik, ki ga je mogoče določiti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, elektronski naslov ali drug osebni podatek.

»Registrirani uporabnik spletne trgovine« ali »registrirani uporabnik spletne trgovine interdiskont.si« je oseba, ki se registrira v skladu s postopkom registracije na spletnem mestu interdiskont.si in pri tem po lastni odločitvi vnese svoje zahtevane osebne podatke, vključno z elektronskim naslovom in morebitnimi drugimi podatki za komunikacijo.

„Zbirka“ pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi.

„Obdelovalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

„Uporabnik osebnih podatkov“ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar pa se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posamezne poizvedbe v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ne štejejo za uporabnike; obdelava teh podatkov s strani teh javnih organov poteka v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov glede na namene obdelave.

„Tretja oseba“ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca.

„Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki“ pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Zavezanost varstvu osebnih podatkov

V podjetju INTER DISKONT spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke, ki jih pridobimo od vas, skrbno varovali in jih brez vaše vednosti niti brez zakonske podlage ne bomo posredovali tretji osebi oz. jih uporabili v drugačne namene kot jih objavljamo v tej Politiki zasebnosti in so jasno in izrecno določeni. Podatke obdelujemo v najmanjšem možnem obsegu za vnaprej določene namene, vedno na zakoniti podlagi in le toliko časa kot je potrebno glede na določen namen. Skrbimo, kolikor je v naši moči, da so vaši osebni podatki, ki jih hranimo, točni, redno posodobljeni in popolni ter da netočne podatke brišemo ali popravljamo.

INTER DISKONT osebne podatke obravnava kot strogo zaupne podatke in jih hrani, varuje in obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 94/07), Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov in Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, s spremembami).

Osebne podatke hranimo predvsem v elektronski obliki, nekatere pa tudi v fizični obliki. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje in ohranili njihovo celovitost ter dostopnost za vas in za naše pooblaščene osebe, zagotovili njihovo uporabo skladno z nameni in zakonskimi podlagami, obrazloženimi v nadaljevanju, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje vaših podatkov, ki jih zbiramo, in sicer:

 • Uvedli smo ustrezne varnostne sisteme, kot so npr. varne povezave na osnovi protokola HTTPS, šifriranje podatkov, zaščite pred zlonamerno kodo, varnostno kopiranje podatkov, požarne pregrade, protivirusna zaščita, logični nadzor dostopa, sistematično upravljanje gesel in druge.
 • Redno posodabljamo vso programsko in varnostno opremo.
 • Ves čas nadzorujemo pretok podatkov na spletnem strežniku in po potrebi ukrepamo za preprečitev vdorov.
 • Kadar se osebni podatki hranijo v fizični obliki, so shranjeni v zaklenjenem prostoru, do katerega imajo dostop le pooblaščene osebe.

Kljub vsemu pa ne moremo v popolnosti izključiti morebitnih zlorab podatkov, saj svetovni splet navkljub ustreznim varnostnim ukrepom ostaja do neke mere nepredvidljivo okolje. Za varovanje osebnih podatkov ste kot uporabnik spleta odgovorni tudi vi sami, in sicer najmanj na ta način, da poskrbite za varnost svojih uporabniških imen in gesel, za redno posodabljanje svojega operacijskega sistema in brskalnika ter za ustrezno programsko zaščito pred virusi in zlonamerno kodo. Priporočamo vam tudi, da se seznanite z nasveti za zaščito pred najpogostejšimi načini zlorabe osebnih podatkov, saj se boste lahko na podlagi upoštevanja teh nasvetov pred njimi zaščitili na enostaven način in z visoko stopnjo zanesljivosti.

V primerih, če ugotovimo, da je prišlo do ogroženosti vaših podatkov zaradi varnostnega incidenta, smo vas o tem dolžni nemudoma obvestiti in sporočiti ustrezne informacije.

Na naših spletnih straneh so lahko objavljene povezave na druge oz. zunanje spletne strani, ki niso v upravljanju podjetja INTER DISKONT. Če te strani obiščete preko teh povezav, ne prevzemamo odgovornosti za zaščito vaših osebnih podatkov na teh spletnih straneh, saj je takšna zaščita v odgovornosti njihovih upraviteljev, kar vključuje tudi politike piškotkov, ki jih uporabljajo.

Obdelave osebnih podatkov pri zunanjih pogodbenih obdelovalcih

Vaše osebne podatke, ki jih zbiramo, ob vaši vednosti, včasih posredujemo zunanjim pogodbenim obdelovalcem, kadar potrebujemo njihove storitve obdelave osebnih podatkov. Zunanji obdelovalci te obdelave izvajajo skladno z našimi navodili za obdelavo, skladno z nameni obdelave in zakonskimi podlagami ter v skladu z vsemi našimi zavezami iz te Politike zasebnosti. Vaši podatki so tudi v primerih obdelav pri zunanjih obdelovalcih varovani enako kot pri nas, za kar obdelovalci jamčijo v ustreznih pogodbah.

Informacije o tem, katere podatke in za katere namene posredujemo v obdelavo zunanjim pogodbenim obdelovalcem, lahko preberete v nadaljevanju te Politike zasebnosti.

Vaših osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države ali mednarodne organizacije, tudi v primerih, kadar jih posredujemo v obdelavo zunanjim .

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov, obravnavanih v tej Politiki zasebnosti, smo mi – družba INTER DISKONT d.o.o., Partizanska cesta 15, 2390 Ravne na Koroškem.

Kontaktni elektronski naslov v podjetju za zadeve v zvezi z obdelavo OP je info@interdiskont.si . Več podatkov o podjetju najdete na strani z našo osebno izkaznico.

Podatki, ki se zbirajo (neosebni in osebni podatki)

V primeru, da vaše osebne podatke zberemo tako, da na naši spletni strani izpolnite določen obrazec ali pa tako, da izpolnite enega od fizičnih obrazcev na naših prodajnih mestih in na drugih mestih za stik z nami, so zbrani osebni podatki in vaše morebitno sporočilo. Osebni podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, so opisani v nadaljevanju te Politike zasebnosti, v poglavju Informacije o zbirkah osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Odvečne podatke, ki presegajo v istem poglavju opisane namene njihovega zbiranja, izbrišemo ob prvem pregledu, kmalu po vašem vnosu. Vaše osebne podatke po zbiranju uporabimo in obdelujemo izključno v namene, ki so opisani v poglavju Informacije o zbirkah osebnih podatkov, ki jih obdelujemo.

INTER DISKONT vaše osebne podatke hrani in obdeluje v elektronski obliki, skladno z zahtevami zakonodaje, ob ustreznih varnostnih ukrepih, le toliko časa kot je potrebno za določen namen. Vse navedeno je v splošnem in podrobneje razloženo v poglavju Zavezanost varstvu osebnih podatkov.

Konkretnejše informacije o obdelavah za določen namen pa so podrobneje navedene v nadaljevanju te Politike zasebnosti, v poglavju Informacije o zbirkah osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, po zbirkah podatkov.

Informacije o zbirkah osebnih podatkov, ki jih obdelujemo

Za vsako zbirko osebnih podatkov so navedene naslednje informacije:

 • opis zbirke,
 • podatki o upravljavcu,
 • vrste osebnih podatkov v zbirki,
 • načini in viri za zbiranje podatkov,
 • namen in načini obdelave osebnih podatkov,
 • pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov in pravice posameznika,
 • kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki,
 • kategorije notranjih in zunanjih uporabnikov osebnih podatkov, ki so jim bili ali jim bodo le-ti razkriti ,
 • informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo,
 • rok hrambe,
 • opis ukrepov za varovanje zbirke osebnih podatkov.

 

Zbirka: Podatki o brskalniku in napravi uporabnika spletnega mesta ter drugi dnevniški podatki

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni naslov v podjetju za zadeve v zvezi z obdelavo OP: družba INTER DISKONT d.o.o., Partizanska cesta 15, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni elektronski naslov v podjetju za zadeve v zvezi z obdelavo OP je info@interdiskont.si

Vrste osebnih podatkov v zbirki Podatki o napravi uporabnika spletne strani: IP naslov naprave, datum in čas obiska, podatki o operacijskem sistemu, podatki o brskalniku, podatki o lokaciji naprave, podatki vrsti naprave in podobno.
Načini in viri za zbiranje podatkov Avtomatično ob začetku vsakega obiska spletne strani.
Namen in načini obdelave osebnih podatkov Obdelava v tem primeru pomeni občasne preglede dnevniških datotek.

Namen obdelave:

· Zagotavljanje varnosti omrežja, sistemov in informacij, na podlagi omogočanja zaznavanja in preprečevanja nepooblaščenih dostopov, ki lahko ogrozijo razpoložljivost, celovitost in zaupnost shranjenih ali posredovanih osebnih podatkov in varnost storitev, ki temeljijo na delovanju teh omrežij in sistemov.

· Zagotavljanje ustreznega delovanja spletnih storitev, kot jih uporabnik spletnega mesta običajno pričakuje.

Opomba: Ti podatki so za nas anonimni, ne povezujemo jih z drugimi podatki in z njimi ne ugotavljamo identitete uporabnika spletnega mesta.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov in pravice posameznika 157. člen ZEKom-1.

Zakoniti interes upravljavca (člen 6, odstavek 1.(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Obdelava v skladu z opisanim namenom je nujna za izvajanje spletnih storitev, kakršne uporabniki spletnega mesta običajno pričakujejo in zaradi zagotavljanja varnosti komunikacijsko informacijskega omrežja ter informacij.

Več o vaših pravicah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko preberete v poglavju Pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave in do ugovora.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Vsi uporabniki spletnega mesta.
Kategorije notranjih in zunanjih uporabnikov osebnih podatkov, ki so jim bili ali jim bodo le-ti razkriti Pogodbeni vzdrževalec (administrator) spletne trgovine.

Več o zunanjih obdelavah vaših osebnih podatkov lahko preberete v poglavju Obdelave osebnih podatkov pri zunanjih pogodbenih obdelovalcih.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
Rok hrambe Podatki se hranijo do 12 mesecev od zadnjega obiska spletne strani.
Opis ukrepov za varovanje zbirke osebnih podatkov Več o ukrepih za varovanje zbirke osebnih podatkov lahko preberete v poglavju Zavezanost varstvu osebnih podatkov.

 

Zbirka: Podatki o registriranih uporabnikih spletne trgovine interdiskont.si

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni naslov v podjetju za zadeve v zvezi z obdelavo OP: družba INTER DISKONT d.o.o., Partizanska cesta 15, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni elektronski naslov v podjetju za zadeve v zvezi z obdelavo OP je info@interdiskont.si

Vrste osebnih podatkov v zbirki Elektronski naslov, identifikacijski podatki, telefonska št., št. kartice ugodnosti, podatki o naročilih oz. nakupih.
Načini in viri za zbiranje podatkov Zbiranje preko spletnega obrazca na spletnem mestu interdiskont.si.
Namen in načini obdelave osebnih podatkov Osnovni namen je odpiranje in vodenje uporabniškega računa posameznika zaradi omogočanja nakupov v spletni trgovini, pri čemer se podatki prvič zberejo in shranijo ob prvem nakupu, pod pogojem da je ta uspešno opravljen (plačilo izvedeno in blago dostavljeno), sicer se podatki brišejo.

Dodatni namen, ki velja le za obdelavo elektronskega naslova, v primeru kupcev, ki uspešno opravijo nakup, je obveščanje kupca o naši podobni ponudbi, novostih in ugodnostih, pod pogojem, da kupec ob registraciji ni izrecno označil, da na svoj elektronski naslov ne želi prejemati sporočil o naši ponudbi, novostih in ugodnostih. Slednja sicer pošiljamo le do trenutka odjave od pošiljanja ali do izbrisa uporabniškega računa s strani uporabnika.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov in pravice posameznika Pravna podlaga za obdelavo podatkov je vaše naročilo v spletni trgovini zaradi nakupa blaga, kar v pravnem smislu predstavlja sklenitev pogodbe z vami kot kupcem blaga in uporabnikom naše spletne trgovine ter izvajanje te pogodbe.

Pravna podlaga za pošiljanje sporočil o naši ponudbi, novostih in ugodnostih na elektronski naslov kupca sta prvi in drugi odstavek 158. člena ZEKom-1, dokler so izpolnjeni predpisani pogoji ali dokler uporabniški račun ni izbrisan.

Več o vaših pravicah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko preberete v poglavju Pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave in do ugovora.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Uporabniki – posamezniki – ki pri registraciji v spletni trgovini vnesejo katerikoli osebni podatek.
Kategorije notranjih in zunanjih uporabnikov osebnih podatkov, ki so jim bili ali jim bodo le-ti razkriti Pogodbeni vzdrževalec (administrator) spletne trgovine.

Več o zunanjih obdelavah vaših osebnih podatkov lahko preberete v poglavju Obdelave osebnih podatkov pri zunanjih pogodbenih obdelovalcih.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
Rok hrambe Osebne podatke registriranega uporabnika v bazi spletnega mesta hranimo do izbrisa uporabniškega računa s strani uporabnika oz. dokler uporabnik ne sporoči drugačne zahteve v zvezi z rokom hrambe.

Po zaključeni obdelavi zadnjega naročila, ki ga je registrirani uporabnik oddal v spletni trgovini in na podlagi naročila zaključil nakup, njegove osebne podatke prepišemo v druge namenske poslovne sisteme in jih ohranimo še 10 let za potrebe izpolnjevanja zakonskih obveznosti oz. za čas, ki ga predpisuje vsakokrat veljavna področna zakonodaja (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva, idr.). Osebne v namenskih poslovnih sistemih izbrišemo najkasneje po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

V primeru sprožitve sodnega, upravnega ali drugega postopka obdelujemo njegove osebne podatke tudi v času, ki je nujno potreben za dokončanje tovrstnih postopkov, ter do izteka preostalega dela zastaralnega roka po njihovem zaključku.

Po izteku navedenih rokov hrambe osebnih podatkov jih trajno izbrišemo.

Opis ukrepov za varovanje zbirke osebnih podatkov Več o ukrepih za varovanje zbirke osebnih podatkov lahko preberete v poglavju Zavezanost varstvu osebnih podatkov.

 

Zbirka: Seznam kontaktov za neposredno trženje in za uveljavljanje ugodnosti

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni naslov v podjetju za zadeve v zvezi z obdelavo OP: družba INTER DISKONT d.o.o., Partizanska cesta 15, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni elektronski naslov v podjetju za zadeve v zvezi z obdelavo OP je info@interdiskont.si

Vrste osebnih podatkov v zbirki Če je namen obdelave izdaja in vodenje kartice ugodnosti, zbiramo ime, priimek, naslov, poštno št., telefonsko št., naslov e-pošte in zgodovino nakupov.

Če je namen obdelave pošiljanje letaka po pošti zbiramo ime, priimek, naslov in poštno št.

Če je namen obdelave odgovoriti na zastavljeno vprašanje, zbiramo ime, priimek in elektronski naslov ter vprašanje.

Če je namen obdelave pošiljanje elektronskih sporočil o ponudbi, novostih in ugodnostih na elektronski naslov uporabnika, zbiramo elektronski nalov.

Opomba 1: vsi podatki niso vedno obvezni, odvisno od namena, zakaj se zbirajo.

Načini in viri za zbiranje podatkov Zbiranje preko spletnih obrazcev na spletnem mestu interdiskont.si.

Zbiranje preko fizičnih obrazcev v trgovinah in na drugih mestih za stik z upravljavcem.

Naslov e-pošte se zbira tudi ob nakupih v spletni trgovini.

Namen in načini obdelave osebnih podatkov Odvisno od vsebine pridobljene privolitve po členu 6, odstavek 1.(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov so nameni naslednji:

· izdaja in pošiljanje kartice ugodnosti INTER DISKONT ter obdelava osebnih podatkov uporabnika in podatkov o njegovih nakupih, da se mu omogoči pridobivanje ugodnosti, ki iz uporabe kartice izvirajo;

· pošiljanje elektronskih sporočil o ponudbi, novostih in ugodnostih na elektronski naslov uporabnika (opomba: lahko gre za elektronska sporočila ali za obvestila o terenski prodaji, ki jih določi uporabnik z izbiro);

· pošiljanje aktualnih letakov o prodajnih akcijah, ki jih določi uporabnik, na njegov domači naslov;

· pošiljanje odgovorov na zastavljena vprašanja na elektronski naslov uporabnika;

Opomba 2: Kadar se naslov e-pošte od posameznika pridobi izključno ob nakupu v spletni trgovini in brez soglasja, je uporaba tega naslova za namen neposrednega trženja omejena na obveščanje o ponudbi, ki je podobna kupljenim artiklom. Za takšno obveščanje veljata dva dodatna pogoja – da posameznik ni že v trenutku posredovanja svojega naslova e-pošte določil, da ne želi obveščanja, ki ima značaj neposrednega trženja, in da se tudi kdaj kasneje ni odjavil od takšnega obveščanja z uporabo odjavi namenjenih mehanizmov (odjava preko povezave v nogi elektronskega sporočila ali z neposrednim sporočilom preko naših komunikacijskih kanalov).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov in pravice posameznika Možni sta naslednji pravni podlagi:

· veljavna privolitev posameznika (člen 6, odstavek 1.(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov) s pojasnilom o namenu obdelave;

· prvi in drugi odstavek 158. člena ZEKom-1 (glej Opombo 2 zgoraj !).

Več o vaših pravicah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko preberete v poglavju Pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave in do ugovora.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki · uporabniki spletnega mesta interdiskont.si;

· kupci oz. potencialni kupci v trgovinah INTER DISKONT.

Kategorije notranjih in zunanjih uporabnikov osebnih podatkov, ki so jim bili ali jim bodo le-ti razkriti Pogodbeni vzdrževalec (administrator) spletne trgovine.

Več o zunanjih obdelavah vaših osebnih podatkov lahko preberete v poglavju Obdelave osebnih podatkov pri zunanjih pogodbenih obdelovalcih.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
Rok hrambe Vaše kontaktne podatke in podatke za uveljavljanje ugodnosti obdelujemo, dokler izvajamo obdelave za tu opisane namene obveščanja in omogočanja izrabe naših ugodnosti. Če s posamezno obdelavo prenehamo, vaše podatke izbrišemo, razen če so potrebni za kakšno drugo obdelavo, za katero imamo vašo privolitev ali drugo ustrezno zakonsko podlago.

Če vi sami zahtevate, da vam prenehamo pošiljati obvestila, vaše podatke izbrišemo na podlagi vaše zahteve, razen če so potrebni za kakšno drugo obdelavo, za katero imamo vašo privolitev ali drugo ustrezno zakonsko podlago.

Od prejemanja elektronskih obvestil se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo.

Vaš elektronski naslov bomo hranili največ 2 leti potem ko boste zadnjič odprli katerokoli naše elektronsko sporočilo s temo neposrednega trženja ali dokler bomo za to imeli ustrezno pravno podlago – vašo privolitev ali drugo ustrezno zakonsko podlago.

Opis ukrepov za varovanje zbirke osebnih podatkov Več o ukrepih za varovanje zbirke osebnih podatkov lahko preberete v poglavju Zavezanost varstvu osebnih podatkov.

Viri osebnih podatkov

Od vas, uporabnika spletnega mesta interdiskont.si, nikoli ne zbiramo vaših osebnih podatkov iz drugih virov, razen od vas samih – avtomatično ob obisku spletnega mesta ali na našo prošnjo, preko ustreznih spletnih obrazcev. Vse informacije o tem so navedene v poglavju Informacije o zbirkah osebnih podatkov, ki jih obdelujemo – zgoraj.

Pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave in do ugovora

V zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki nam jih posredujete in jih obdelujemo skladno z eno od veljavnih pravnih podlag, imate skladno z zakonodajo naslednje pravice:

 • do dostopa do osebnih podatkov, ki jih INTER DISKONT hrani;
 • do popravka osebnih podatkov;
 • do izbrisa osebnih podatkov, vključno v primeru preklica privolitve (ali več privolitev) ki jo podate za obdelavo vaših osebnih podatkov;
 • do prenosa osebnih podatkov;
 • do omejitve obdelave osebnih podatkov;
 • do ugovora v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in
 • do pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Določene pravice lahko uveljavite samostojno preko spletnega vmesnika na našem spletnem mestu. Nekaj primerov:

 • Če ste registrirani uporabnik, lahko sami dostopate, popravite, brišete posamezne podatke ali dopolnite podatke v vašem profilu, in sicer na tej povezavi: https://www.interdiskont.si/moj-racun/
 • Če želite izbrisati svoj uporabniški račun, lahko to storite z dopisom na elektronski naslov info@interdiskont.si.
 • Če se želite odjaviti od prejemanja elektronskih sporočil o naši ponudbi, novostih in ugodnostih, lahko to storite s klikom na povezavo Odjava v zadnjem elektronskem sporočilu, ki ste ga prejeli in sledite postopku.

V primeru katerekoli druge zahteve vas prosimo, da nam pišete na kontaktni elektronski naslov, naveden v poglavju Upravljavec – zgoraj. Prosimo, da v zahtevo vključite vaše kontaktne podatke ter jasno navedbo podatkov, na katere se vaša zahteva nanaša. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v zakonskem roku 30 dni.

Spremembe politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da to Politiko zasebnosti po lastni presoji in po potrebi kadarkoli spremenimo, vendar skladno z veljavno zakonodajo. Podatek o datumu uveljavitve aktualne verzije te Politike zasebnosti se nahaja na dnu besedila Politike zasebnosti. Vabimo vas, da Politiko zasebnosti od časa do časa pregledate, za primer če je od vašega zadnjega ogleda prišlo do sprememb.

 

Datum zadnje spremembe: 24.06.2020