Vizija in poslanstvo

Inter diskont d. o. o. je zasebno podjetje, katerega ključna dejavnost je prodaja ročnega in električnega orodja.

Z našimi kupci, partnerji in sodelavci želimo vzpostaviti zaupanje in graditi na dolgoročnem medsebojnem sodelovanju.

Merilo naše uspešnosti mora ostati zadovoljstvo kupcev, zato jim zagotavljamo najboljše možno razmerje med ceno in kvaliteto. Zagotavljamo jim tudi obljubljeno kakovost, funkcionalnost in varnost izdelkov ter redno izpolnjujemo naše servisne obveznosti.

Zaradi uvedbe lastnih blagovnih znamk iščemo vedno nove nabavne in prodajne poti.

Spoštujemo različnost, kar nas vodi do poslovnih uspehov na vseh trgih. Pripravljeni smo za vse spremembe in novosti.

Naše vrednote so neposredna komunikacija, razumevanje potrošnika, sposobnost prilagajanja, poštenost, prijateljstvo, kreativnost, strokovnost, timsko delo, pripadnost, odgovornost, znanje, raznolikost, hitrost, fleksibilnost, gospodarnost in podjetnost.

Ni dovolj, da samo prodamo izdelek. Našim kupcem želimo ponuditi prijetno in osebno izkušnjo. Da bi se jim čim bolj približali, smo že pred leti pričeli s terenskimi prodajami v njihovem domačem kraju. O naši ponudbi jih informiramo s prodajnimi letaki, preko naše spletne strani in preko radijskih postaj.