Reklamacije

Če se stroj pokvari v garancijskem roku, pokličite  telefonsko številko 01 500 11 50 (oddelek za podporo strankam podjetja GLS) ali jim pišite na e-naslov: narocila@gls-slovenia.com.

Ob predaji v servis izdelek ne sme biti v razstavljenem stanju! Priložite tudi opis okvare.

Obvezno priložite garancijski list in račun (oboje je lahko fotokopija). Podjetje GLS  bo prevzelo vaš paket na dogovorjenem naslovu in ga po opravljenem servisu dostavila nazaj.

Če je izdelek v garanciji, poštnino in stroške popravila krije Inter diskont.

Prosimo, da o plačilu poštnine s strani našega podjetja obvestite prevzemnika paketa – GLS.

Stroj lahko vrnete osebno v eno izmed naših poslovalnic ali po pošti na naslov:

Inter diskont d. o. o.

Partizanska 15

2390 Ravne na Koroškem

Prosimo, da pri reklamacijah upoštevate tudi naslednjo garancijsko izjavo:

GARANCIJSKA IZJAVA
Izjavljamo, da bo izdelek brezhibno deloval, če bo uporabnik upošteval priložena navodila za uporabo in navodila za varno delo. Inter diskont d.o.o. se obvezuje, da bo vse okvare in tehnične pomanjkljivosti, ki bi nastale na izdelku ob normalni uporabi, popravil v garancijskem roku (45 dni).

Izdelek ni namenjen uporabi v industriji in obrti.

Proizvajalec nudi za imenovani izdelek 1 leto garancije od dneva nakupa ali drug zakonsko določen garancijski rok ob naslednjih pogojih:

  • pri reklamaciji morate predložiti veljaven garancijski list in račun o nakupu izdelka (ali kopijo obeh);
  • v garancijski dobi sme servis opravljati le Inter diskont d.o.o.;
  • izdelek ne sme biti mehansko poškodovan;
  • izdelek mora biti v originalni embalaži in v nespremenjeni količini;
  • izdelek mora biti uporabljan skladno z navodili;
  • kupec mora sporočiti vidne napake na stroju v roku 8 dni od nakupa.

 

Dodatne informacije v zvezi z reklamacijami

Na telefonski številki: 02 82 18 397 vsak dan od 8. do 18. ure, v soboto od 8. do 12. ure.
Elektronski naslov za reklamacije: reklamacije@interdiskont.si.
Telefonska številka serviserja: 02 82 18 396 (ponedeljek – petek)

Elektronski naslov za servis: servis@interdiskont.si