Miran in Benjamin VDC 1 scaled

Mira in Benjamin sta pri nas doma!

Integrativno delo uporabnikov Varstveno delovnega centra Ravne na Koroškem v podjetju Inter Diskont predstavlja pomemben korak k socialni vključenosti in samostojnosti teh posameznikov. Inter Diskont kot podjetje, ki se ukvarja s prodajo in distribucijo, je prepoznalo priložnost za sodelovanje z varstveno delovnim centrom, saj verjame v pomen vključevanja ranljivih skupin v delovno okolje in širšo skupnost.

Miran in Benjamin VDC 3

Varstveno delovni center (VDC) Ravne na Koroškem je s podporo podjetja Inter Diskont uporabnikoma VDC Ravne, Miri in Benjaminu, omogočil priložnost, da se vključita v različne dejavnosti in procese znotraj podjetja. Vsakemu od njiju je bil dodeljen mentor iz kolektiva Inter diskonta. Benjamin pomaga pri delu v prodajalni in na poštnem oddelku, Mira pa v administraciji. Glede na sposobnosti in interese so jima dodeljene naloge, ki so primerne in izvedljive, hkrati pa predstavljajo priložnost za razvoj novih veščin.

Miran in Benjamin VDC 4

Sodelovanje med VDC Ravne na Koroškem in podjetjem Inter Diskont ima pozitivne učinke tako za uporabnika kot tudi za podjetje samo. Uporabnika pridobivata delovne izkušnje, razvijajta nove spretnosti in se vključujeta v družbo na način, ki jima omogoča, da se počutita koristna in sprejeta. Hkrati pa podjetje Inter Diskont pridobiva zveste in motivirane sodelavce ter prispeva k družbeno odgovornemu delovanju.

Miran in Benjamin VDC 2

Integrativno delo uporabnikov VDC Ravne na Koroškem v podjetju Inter Diskont je tako odličen primer uspešnega sodelovanja med institucijami in gospodarstvom, ki omogoča vključevanje ranljivih skupin v delovno okolje ter spodbuja socialno vključenost in enakost možnosti.