INTERDISKONT

POLITIKA ZASEBNOSTI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Namen te politike zasebnosti v okviru definiranja varovanja osebnih podatkov je, da uporabnika seznanimo s tem, kako zbiramo njegove podatke, za katere namene jih uporabljamo, kako jih hranimo in kakšne so njegove pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki jih Inter diskont, d. o. o. zbira od njega, ko uporablja spletno mesto www.interdiskont.si.

Inter diskont, d. o. o. spoštuje zasebnost uporabnika in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletnega informacijskega sistema Inter diskont, d. o. o., skrbno varoval in jih brez njegove privolitve ne bo posredoval tretji osebi oz. jih uporabil v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu Inter diskont, d. o. o. določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Inter diskont, d. o. o. se zavezuje, da bo po svojih najboljših močeh varoval podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani Inter diskont, d. o. o.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Inter diskont, d. o. o. ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Upravitelj spletne trgovine Inter diskont se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Ti ne bodo uporabljeni v nobene druge namene kot za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in za ostalo potrebno komunikacijo. Podatki uporabnikov spletne trgovine v nobenem primeru ne bodo predani tretji osebi.


LASTNIK IN UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Pojem »ponudnik«, »lastnik spletnega mesta«, »upravljavec osebnih podatkov« (oziroma krajše »upravljavec«) v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:

INTER DISKONT, D. O. O.
Partizanska 15
2390 Ravne na Koroškem 

Telefon: 02 82 18 390 
Telefon v trgovini: 02 82 18 391
Faks: 02 82 18 393


UPORABNIKI IN SPLETNO MESTO

Uporabnik

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki kot obiskovalec uporablja to spletno mesto in povezana spletna mesta Inter diskont, d. o. o. v nadaljevanju »Spletna trgovina«.

Spletno mesto

Uporabnik spletnega mesta Inter diskont, d. o. o.  je vsak uporabnik, ki uporablja spletno mesto www.interdiskont.si/.


OSEBNI PODATKI: ZBIRANJE, OBDELAVA IN NAMEN NJIHOVE OBDELAVE

Osebni podatki, ki jih pridobimo od uporabnika na podlagi njegovega izrecnega soglasja ob registraciji v Spletno trgovino, ki jih navede ob naročilu v Spletni trgovini, naročilu letaka v Spletni trgovini ali jih obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, so shranjeni v elektronski in/ali fizični zbirki osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka), predvsem so zbrani na spletni strani (oz. na strežniku ponudnika, kjer gostuje spletno mesto) ter v drugih bazah podjetja (ERP, računovodski program). Spletne strani za naročilo izdelkov, prenosi informacij ter zbirke podatkov so zaščitene in ustrezno tehnično zavarovane oz. elektronsko varovane, dostop do njih pa imajo le pooblaščeni zaposleni v podjetju Inter diskont, d. o. o.

Upravljavec za zakonsko določen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev Spletne trgovine, pri registriranih uporabnikih pa še: ime in priimek, (službeni) e-poštni naslov, (službeni) kontaktni telefon, primarni (službeni) naslov in (službene) naslove za dostavo, čas in datum registracije in arhiv komunikacije v zvezi z naročili. Upravljavec osebne podatke uporablja izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, kataloga, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom), drugih pogodbenih obveznosti ter ostalo z naročilom oz. pogodbenimi obveznostmi povezano in potrebno komunikacijo.

Upravljavec bo osebne podatke uporabljal tudi za potrebe analize obiska in na podlagi tega izboljšanja spletnih vsebin, za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih ter poslovnega in ciljnega trženjskega obveščanja o ponudbi in novostih iz področja dela upravljavca.

Spletno mesto lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi uporabnikovega računalnika in osebni podatek v obliki IP naslova. Osebni podatki, pridobljeni na podlagi obiska spletnega mesta, se ne hranijo ali pa se hranijo v anonimizirani obliki in kot takšni niso neposredno povezljivi z uporabniki. S temi podatki razpolaga Google Analytics, skladno s tem velja, da je podjetje Google LLC v zakonsko dovoljenem obsegu obdelovalec podatkov.

Te informacije bodo uporabljene izključno za izdelavo splošne statistike o uporabi spletnega mesta. Ti podatki se zbirajo s pomočjo piškotkov. Uporaba, upravljanje in brisanje piškotkov so podrobneje opisani v nadaljevanju.


SOGLASJE

Osebne podatke, ki jih upravljavec pridobi na podlagi uporabnikove uporabe spletnega mesta ali ki jih ta posreduje ob izpolnitvi kateregakoli obrazca na tem spletnem mestu ter ob prijavi na e-novice, obdelujemo z uporabnikovim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec v opredelitvi te politike zasebnosti.

Še posebej se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodb in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe brez omejitev in tudi po sklenitvi pogodbe brez omejitev.

Svoje soglasje lahko uporabnik kadarkoli umakne s pisnim sporočilom preko navadne pošte ali na elektronski naslov reklamacije@interdiskont.si. V primeru umika soglasja njegovih osebnih podatkov ne bomo več uporabljali za namene, kot so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave uporabnikovih osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

 

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki jih zbira upravljavec spletnega mesta, se hranijo za potrebe upravljavca spletnega mesta v skladu s pogoji in z nameni, opredeljenimi v tej politiki zasebnosti. Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu in v primeru nadaljnje obravnave in komunikacije z uporabnikom v drugih bazah podjetja (ERP, računovodski program).

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, Inter diskont, d. o. o. izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo tako, da pošlje sporočilo na naslov Inter diskont,  d. o. o., Partizanska 15, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, ali na e-naslov reklamacije@interdiskont.si. Uporabnikovo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Uporabnik, ki se je v Spletno trgovino registriral in se strinjal s pošiljanjem promocijskih sporočil, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov bo je dolžan v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronskega sporočila) obvestiti uporabnika Spletne trgovine. Svojo zahtevo lahko uporabnik pošlje na e-poštni naslov reklamacije@interdiskont.si.


PRAVICE UPORABNIKA

V skladu z določili aktualnega in trenutno veljavnega zakona in Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ima uporabnik pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Svoje osebne podatke lahko uporabnik delno popravi v svojem uporabniškem profilu Spletne trgovine, ostalo pa s pisnim zahtevkom upravljavcu.

Pri uveljavljanju vseh pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se uporabnik s pisno prošnjo obrne na Inter diskont, d. o. o. tako, da pošlje sporočilo na naslov Inter diskont, d. o. o., Partizanska 15, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, ali na e-naslov reklamacije@interdiskont.si. Uporabnikova vloga bo obravnavana, nanjo bomo odgovorili v roku 30 (trideset) dni oz. v skladu z GDPR.

Če uporabnik meni, da so kršene njegove pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov, se lahko pritoži pristojnemu državnemu organu:

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oziroma elektronske naprave.


O PIŠKOTKIH IN NJIHOVI UPORABI NA NAŠI SPLETNI STRANI

Kaj so piškotki?

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke  shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni? 

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev;  najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov.  Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Razlogov za uporabo piškotkov je več.  Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr. spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta. O priporočeni in dovoljeni uporabi piškotkov na spletnih straneh si lahko preberete tudi smernice informacijskega pooblaščenca za uporabo piškotkov, ki jih najdete tukaj.

Seznam piškotkov na naši spletni strani

Inter diskont, d. o. o. zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani prek piškotkov za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu.


  • Sejni piškotki:  Začasni ali sejni piškotki bodo odstranjeni iz računalnika, ko uporabnik zapre svoj brskalnik (npr. Chrome ali Internet Explorer). Ti piškotki pomagajo izboljšati delovanje in uporabnost naše spletne strani. Na primer, omogočajo, da zaznamo, ali lahko uporabnikov brskalnik zažene majhne spletne programe (imenovane »skripte«), ki zagotavljajo dodatne funkcionalnosti spletne strani ali omogočajo, da se spomnimo kakršnihkoli preferenc, ki jih je uporabnik nastavil (npr. velikost črk ali nastavitev jezika).
  • Trajni piškotki:  Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo v računalniku, ko uporabnik zapre brskalnik. Spletna stran jih uporablja za shranjevanje informacij, na primer vpisno ime in geslo, tako da se ni treba vpisati vsakič, ko uporabnik obišče neko mesto. Trajni piškotki ostanejo v računalniku približno 6 mesecev.
  • Analitični piškotki tehnologije Google Analytics:  Ti piškotki se uporabljajo za zbiranje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. Te informacije uporabljamo za pripravo poročil in so nam v pomoč pri izboljšavah uporabniškega vidika spletne strani. Piškotki zbirajo informacije v anonimni obliki, vključno s številom obiskovalcev spletne strani, od kje so obiskovalci prišli na to spletno stran in podatke o spletnih straneh, ki so jih obiskali. Nekateri piškotki, določeni za ta namen, se samodejno odstranijo iz naprave, ko uporabnik zapre svoj brskalnik. Drugi se lahko ohranijo do 24 mesecev od njegovega zadnjega obiska naše spletne strani. Sledenju Google Analytics se uporabnik lahko odpove  z obiskom:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
  • Piškotki, ki so vezani na vtičnike (social media plug-in) družbenih omrežij in storitev : Družbena omrežja omogočajo spletnim mestom, da v svojo vsebino integrirajo njihove produkte – tako lahko uporabniki delijo vsebine s svojimi prijatelji (različni gumbi, kot so všeč mi je, deli vsebino, priporoči …). Vtičniki uporabljajo piškotke, da lahko družbena omrežja identificirajo svoje člane, ko ti pridejo na spletno mesto z vtičnikom.

Ime piškotka

Trajanje

Opis

EuCookieLaw

1 leto

Shrani uporabnikove preference politike piškotkov.

ASP.NET_SessionId

Trajanje seje

Identifikator seje uporabnika.

Google Analytics

_utma

2 leti

Google Analytics zabeleži razlikovanje med uporabniki in sejami.

_utmb

30 minut

Google Analytics zabeleži novo sejo ali novega uporabnika.

_utmz

6 mesecev

Google Analytics dolo č a vir prometa ali ogla š evalsko akcijo.

_utmc

Trajanje seje

Google Analytics zabeleži č as trajanja obiska.

 

Piškotki zunanjih spletnih mest

Ime piškotka

Trajanje

Opis

__atuvc

2 leti

Spremljanje posodobljenega stanja na spletni strani. piškotek socialnega vtičnika.

uit, dt, uid, uvc, xtc,  ssh, sshs, ssc

2 leti

Spremljanje posodobljenega stanja na spletni strani. piškotek socialnega vtičnika.

Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo uporabnikovih osebnih podatkov, s katerimi bi jih bilo mogoče osebno prepoznati, in ne morejo poškodovati njegovih računalnikov, tablic ali mobilnih telefonov. Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejše za obiskovalce.


PRIGLASITEV

Z uporabo tega spletnega mesta se uporabnik strinja, da to spletno mesto nastavi piškotke na njegovem računalniku ali mobilni napravi.


UPRAVLJANJE IN BRISANJE PIŠKOTKOV

Če želi uporabnik spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to stori z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov večina brskalnikov uporabniku omogoča, da sprejme ali zavrne vse piškotke, sprejme samo določeno vrsto piškotkov ali pa ga opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko uporabnik tudi enostavno izbriše. Če uporabnik spremeni ali izbriše brskalnikovo datoteko s piškotki, spremeni ali nagradi svoj brskalnik ali napravo, bo morda moral ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če uporabnik pri tem potrebuje pomoč, jo lahko najde v brskalnikovi pomoči uporabnikom.

Sledenju Google Analytics lahko uporabnik onemogoči tudi na naslednji povezavi.


AVTORSKE PRAVICE

S to spletno stranjo upravlja Inter diskont, d. o. o. Vsebine, objavljene na spletnih straneh www.interdiskont.si/, so last Inter diskont, d. o. o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Prav tako si Inter diskont, d. o. o. pridržuje pravico do sprememb vsebin.


PRIDRŽKI

Inter diskont, d. o. o. bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Inter diskont, d. o. o. tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. Inter diskont, d. o. o. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

Inter diskont, d. o. o. odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Inter diskont, d. o. o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.


SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe politike zasebnosti za uporabnike spletnega mesta. Uporabnika prosimo, da pred vsako uporabo spletnega mesta preveri  datum zadnje spremembe teh splošnih pogojev uporabe.


VELJAVNOST

Politika zasebnosti na tej povezavi velja od 25. 5. 2018 dalje in se lahko kadarkoli spremeni in dopolni.

Ob vsakem nakupu v naši spletni trgovini vam priznamo 5% popusta.

Pri nakupu nad 100€ - brez poštnine!

Spletna cena je cena z že upoštevanim popustom.

Ta teden pri vas
Črnomelj
Tolmin
KARTICA UGODNOSTI

S kartico ugodnosti kupujte ceneje!

Copyright © 2008-2019 Inter diskont d.o.o.. Vse pravice pridržane.